Våra hyresvillkor

 • All skoteråkning sker på egen risk. Både förare och eventuell passagerare måste bära godkänd hjälm. Målsman ansvarar för minderåriga. 
 • Vid signering utav detta hyreskontrakt intygar ni att de personuppgifter ni lämnat är korrekta samt att varje förare innehar giltigt förarbevis för snöskoter alternativt giltigt B-körkort utfärdat innan 2000-01-01.
 • Skotern samt utrustningen skall lämnas åter på angiven tid. Vid försening debiterar vi 600:- per påbörjad timme och skoter. 
 • Vid återlämnande av skoter som ej är fulltankad debiterar vi 45:- per liter. 
 • Skotern skall framföras på skoterled eller annat anvisat friåkningsområde. Skotern skall framföras på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att fara för person och/eller egendom inte föreligger. Vid körning på sådant sätt att ledvärd, polis eller annan auktoritet återkallar ledkort för skotern debiterar vi hyrestagaren för nytt kostnaden utav nytt ledkort. 
 • Vid eventuell fastkörning eller skada där Åredalens Skoteruthyrning AB bistår med bärgning debiteras 800:-/ påbörjad timme.
 • Föraren skall uppmärksamma och respektera eventuella varningslampor/indikationer från skotern. Skulle en varning eller annat missljud från skotern uppstå var vänlig att stanna och kontakta oss på telefon innan eventuell vidare färd sker. 
 • Vid skada på skotern som innebär ett försäkringsärende debiteras hyrestagaren en självrisk på 15 000:- inkl moms. 
 • Vid skadetillfälle har hyrestagaren ansvar för transport åter till Åredalens Skoteruthyrning AB´s skoterbas i Duved. 
 • Skulle skotern av någon anledning bli obrukbar under hyresperioden får ni, om tillgänglig, en ersättningsskoter. Om vi ej kan erbjuda en ersättningsskoter gör vi en återbetalning motsvarande återstående hyresperiod. Om vi bedömer att ni, genom grav oaktsamhet eller omdömeslöshet, orsakat haveriet förbehåller vi oss rätten att ej lämna ut ersättningsskoter eller genomföra återbetalning. 
 • Hyresperioden anses inte avslutad förrän uthyraren genomfört okulärbesiktning utav återlämnat fordon samt signerat hyresavtalet. 

Bokning av skoter blir bindande först när du betalat 50% av totala kostnaden i deposition.
Om maskinen inte hämtas ut på avtalad tid återbetalas inte den avgiften.
Skulle du däremot drabbas av sjukdom, olycksfall eller annat som går att intyga, så återbetalar vi depositionen med avdrag på 250:- i administrativ avgift.