Frågor & Svar

Vart får man köra skoter?

Till skoterkartan

Körning med snöskoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar:

 • Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte är någon skaderisk.
 • I fjällen finns ett antal så kallade regleringsområden. I en del av dessa områden finns allmänna skoterleder och där får körning endast ske på lederna. I andra regleringsområden gäller totalt skoterförbud för allmänheten. Se karta över regleringsområden.
 • Länsstyrelsen eller kommunen kan utfärda förbud att köra snöskoter i andra områden av hänsyn till bl.a. friluftsliv, rennäring, djurliv och naturvård.
 • Skoterkörning kan också regleras av kommuner genom lokala trafikföreskrifter.
 • I nationalparker och naturreservat gäller särskilda bestämmelser. I vissa parker och reservat är det förbjudet att använda motordrivet fordon. I föreskrifterna för det skyddade området kan du se om det är förbjudet.
 • Allmän snöskoterkörning är förbjudet i en skidanläggnings nedfarter eller i anslutning till dessa. Området är att betrakta som skidområde och när anläggningen är stängd är den att betrakta som arbetsområde då inga andra skall uppehålla sig där. Endast skidanläggningens skotrar tillåts i skidområdet.

OBS! Ta reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt köra snöskoter. Prata med oss så guidar vi er till den bästa rutten!

Körning på allmän och enskild väg:

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare (i pulka eller på skotern) gå över vägen.

På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Vägens ägare avgör om trafik med motordrivna fordon är tillåten. Förbud ska skyltas med vägmärke eller ”på annat tydligt sätt” (t ex en bom över vägen eller en hemmagjord skylt).

Hur fort får man köra?

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 km/tim. På vissa platser finns lokala lägre hastighetsgränser.

Säkra tips för en skön snöskotertur

 • Åk inte ensam!
 • Håll koll på vädret!
 • Lämna en färdplan!
 • Kör nykter! Samma gräns som för bil gäller (0,2 promille).
 • Undvik lavinfarliga platser (t ex under brantare sluttningar, hängdrivor och lä-sidor)!
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag (t ex vid uddar, in- och utlopp)! Observera att du alltid kör över is på egen risk, och att skoterleden inte går över isen. På isen kan det möjligen vara ruskat, men det är ingen garanti för att isen håller.
 • Ta med telefon eller annan sambandsutrustning (men lita inte på att du har täckning överallt).
 • Om du ska ut på sjö eller hav, se alltid till att ta med isdubbar och gärna flytoverall – och kör aldrig över is med passagerare under stängt pulka-kapell!

Renar och snöskotertrafik

När du kör snöskoter kan du komma nära renar. De strövar fritt i hjordar eller mindre grupper. Renarna är inte vilda utan har ägare. Det är mycket lätt att skingra en renhjord med snöskoter, men det är ett hårt och tidskrävande jobb att samla hjorden igen. Respektera samernas arbete och renarnas hälsa! Här är några tips och fakta om renar som är viktiga att känna till för dig som skoterförare:

Så här gör du om du närmar dig en renhjord

 • Sakta ned eller stanna. Då går renarna oftast av skoterspåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Kör lugnt förbi.
 • Om de inte går av spåret kan det bero på att de känner sig stressade eller att de inte hittar något lämpligt ställe att gå av på. Stanna, slå av motorn och vänta en stund.
 • Om renarna inte kliver av spåret. Kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande. Stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer efter varandra.
 • Om det finns svarta plastsäckar uppsatta efter skoterspåret betyder det att det finns ren i området. Kör extra lugnt där!

Vad har man för kläder när man kör skoter?

Du kan egentligen ha vad som helst (nästan). Grundregeln är att tänka samma som vid skidåkning och är det kallt har vi en overall som du kan dra över dina egna kläder. Vi lånar ut skoteroveraller, stövlar och hjälmar. Vid längre turer kan det vara bra att ha underställ och något varmare mellanlager. Ett par riktigt varma handskar är inte heller fel!

Vart finns vi?

Åredalens skoter har sin skoterbas i Duved ca 6km väster om Åre by, precis intill ingången vid Hotell Renen.
Se karta (Google Maps)

 • Kör mot Duved.
 • Sväng vänster alt höger från E14 ner mot Duveds by, på höger sida ca 300m längre fram finner ni oss intill Hotell Renen.
 • Parkera gärna på parkeringen norr om Hotell Renen (Duveds Föreningshus) på höger sida WGS84 DD (LAT, LONG) 63.3926063, 12.9174639.

Det är första gången jag kör skoter i Åre

Du kan känna dig trygg! Vi har dagligen flera kunder som kör för första gången. Vi startar alla uthyrningar med en ordentlig genomgång av skotern och hur man framför den på bästa sätt. Känner du dig ändå osäker har vi en stor parkeringen där du får öva och vi ger såklart extra stöttning. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Vad krävs för att få köra skoter i Åre?

För att få köra skoter i Åre krävs ett giltigt körkort utfärdat av transportstyrelsen eller att det är godkänt att köra skoter med i det landet där körkortet är utfärdat. Godkända svenska körkort är: B-kort (utfärdat innan den 1 januari 2000), Skoterkort eller AM-kort moped klass 1 (gäller endast i målsmans sällskap). Vid guidad tur gäller minst ett giltigt B-kort.

Förare med norskt körkort får köra utan guide om man har behörighet A, A1, B, S och T som är utfärdat före den 1/7 2006.

Hur många kan sitta på en skoter?

Max 2 personer per skoter. En förare och en passagerare. Barn måste sitta bakom föraren och klara av att hålla i sig själva. Med andra ord måste barnen vara runt 4-5 år gamla.

Vad händer vid skada på skoter?

Föraren till skotern är ansvarig för skotern under hela uthyrningsperioden. Skulle en olycka vara framme blir man ersättningsskyldig för självrisken. Självrisken per skoter är 15 000kr

Hur gammal måste man vara?

Minst 16 år som förare upp till hur gammal som helst, bara du har ett giltigt körkort. Som passagerare måste du vara 5 år eller äldre.

Vi är 2 vuxna och 3 barn?

Det är endast tillåtet med 2 personer per skoter. Om man är fler passagerare än förare rekommenderar vi att ni hyr en pulka, i pulkan åker bekvämt 3 barn, 1 vuxen och 2 barn eller 2 vuxna. Pulkan är täckt och har gott om lastutrymme.

Vid skoteråkning tänk på följande:

 • Avvik ej från markerade leder.
 • Lämna alltid företräde till skidåkare.
 • Körning nattetid bland bostadshus är förbjudet
 • Respektera förbudsområden.
 • Alkohol och skoterkörning hör inte ihop (ta en taxi!).
 • Kör inte i preparerade skidspår.
 • Respektera hastighetsbestämmelser, 30 km/h i bebyggelse.
 • Kör aldrig på vägar, ej heller inom stugområden.
 • Slalombackar är EJ tillåtna för skoterkörning.
 • Tänk på att Ni är ambassadörer för skoteråkningen, så vill Ni fortsätta njuta utav denna magiska möjlighet vi har här i Sverige kör med förnuft!